Header
Ansökan till tjänsten hr-generalist
Jag accepterar nedan angivna villkor

Härmed godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas för rekrytering. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för HR och rekryterande personer inom organisationen i enlighet med GDPR.